UPPFINNARVÄR(L)DEN

Startsida

Rådgivande artiklar

Lärorika praktikfall

Förslag och motioner

Uppfinningar till Salu

Uppfinnare att Hyra

Samverkan med andra

Externa länkar

EXTERNA LÄNKAR 

Klicka på länkarna, så kommer du till intressanta hemsidor för småföretagare, uppfinnare och innovatörer.
Ta även del av dessa varningens ord:
Oriktiga domar i civilmål är en konsekvens av kamaraderi och korruption i rättsväsendets centrum!


MYNDIGHETER, PATENTVERK

PATENT- O REGISTRERINGSVERKET - PRV (Granskar och registrerar ansökningar om immaterialrättsligt skydd)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN (Fristående specialdomstol som efter överklagande prövar PRV:s beslut i immaterialrättsfrågor)
BOLAGSVERKET (Registreringsorgan för aktiebolag och handelsbolag)
SPOF - SVENSKA PATENTOMBUDSFÖRENINGEN (Sammanslutning för de flesta patentombud i Sverige)
AMS (Arbetsmarknadsutbildningar genom AMS)
TRYGGHETSSTIFTELSEN
TRYGGHETSRÅDET (Hjälper till att hitta jobb och utbildning för friställda tjänstemän)

NUTEK (Statlig myndighet som samordnar forskning och utveckling)

VINNOVA (Stöder behovsmotiverad forskning och utveckling inom teknik, arbetsliv o transporter. Verkar för kunskapsomsättning)

VETENSKAPSRÅDET (Statlig myndighet som utvecklar och finansierar grundforskning inom alla vetenskapsområden. Arbetar med forskningsfinansiering, strategi och analys samt forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.)
LÄNSSTYRELSEN (Finns i varje län och ger råd och information till allmänheten om tillstånd och överklaganden, bidrag till verksamheter m m)
GLESBYGDSVERKET (Myndighet inom Näringsdepartementet som rapporterar om utvecklingen i glesbygds-, landsbygds- och skärgårdsområden)
TULLVERKET (Här får man information om reglerna runt import, export och transitering)
EPO - EUROPEAN PATENT OFFICE (Den centrala Europeiska patentorganisationen i München)

PATENTDATABASER  (Sökmotorer för patent)
PRV.SE (Svenska patentverkets förteckning över databaser och sökmotorer för patent)
NORDISKA PATENT (Här finns Sveriges över 425.000 patent inskannade jämte ca 125.000 danska patent)
DELPHION (Innehåller ca 2 miljoner amerikanska patent sedan 1971 samt EP och PCT sedan 1980. Avgiftsbelagd)
ESPACENET (Sökmotor inom Europapatentverket i München för över 30 miljoner patent/patentansökningar)
USA-PATENTVERKETS DATABAS (Alla amerikanska patent sedan 1790 och framåt. )
IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN (Databas hos IBM för patentans åren 1958-1998. Registrering krävs)
BRITISH LIBRARYS PATENTDATABAS (Patentdatabas i England med bra systematik och överblickbarhet)

UPPFINNARFÖRENINGAR och relevanta fack- och intresseföreningar

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN - SUF (Riksförening med ca 2 500 enskilda medlemmar och företagsmedlemmar)

SUF-HELSINGBORG  (Lokal uppfinnareförening i Helsingborgs-regionen)
SNILLEBLIXTARNA (Den nationella hemsidan - här finns mycket matnyttigt)
FINN UPP (FinnUpp är ett återkommande idé- och uppfinnarprojekt för årskurserna 6 -9 vid vart tredje år)
IFIA (Internationell federation för nationella uppfinnarföreningar)
FINLANDS UPPFINNARFÖRENING - KEKE ("Suomen Keksijäin Keskusliitto" - Finlands uppfinnareförening)
DAFFO ("Dansk Forening til Fremme af Opfindelser" - Danmarks uppfinnareförening)
NORSK OPPFINNERFORENING - NOF (Norges uppfinnareförening)
ISLANDS UPPFINNARFÖRENING (Uppfinnareföreningen på Island)
SVENSKT NÄRINGSLIV (Organisation för stora och små företag i Sverige - f d SAF)

PTK (Kartellen SACO/TCO - upplyser om reglerna för arbetstagares uppfinningar; se även SFS 1949:345.  Tel 08-440 85 00)

INGENJÖRSAMFUNDET  (Organiserar ingenjörer och tekniker inom Unionen d v s f d SIF och HTF)
FÖRETAGARNA (Företagareförbundet med ca 55.000 företagsmedlemmar)
FÖRETAGARFÖRBUNDET FÖRETAGARFORUM (Företagarförbund med ca 27.000 företagsmedlemmar)
CIEL (Center för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping)
FENA (Föreningen för entreprenörskap och nyföretagaranda (FENA) är en allmännyttig ideell förening vid Lunds universitet)
ENTERPRISE (Enterprise vänder sig till alla Campus studenter som brinner för en affärsidé och som är intresserade av att möta spännande personer i regionens näringsliv.)

UPPFINNARVERKSTÄDER (Prototypverkstäder)

BLEKINGE UPPFINNARVERKSTAD (Finns på Öjavadsvägen 2, Svängsta. Tel 0454-32 23 77 och 0454-32 30 67 bost)

SKÅNES UPPFINNARVERKSTAD (Belägen på Industrigatan 31, 291 36 Kristianstad. Tel 044-21 18 99)

AFI - ABB FREE INNOVATORS (Uppfinnarverkstad stöttad av ABB i Västerås. Tel 021-80 40 91 )

IDÉ ARTICA ÖVERTORNEÅ (Välfungerande prototyp- och uppfinnarverkstad i Övertorneå. Tel 0927-771 76)
IDEUM (Skola i Lidköping för utbildning av innovatörer. Har en verkstad för 3D-printing m m)

FINANSIÄRER, FONDER, "AFFÄRSÄNGLAR"
(se även Myndigheter ovan)

INDUSTRIFONDEN (Statligt resursorgan för kapital till främst forskning och utveckling)

EXPORTKREDITNÄMNDEN (Erbjuder garantier som skyddar mot risken att göra förluster vid små eller stora affärer utomlands)
EO NORDIC (Fokuserar på investor- och relationstjänster för små och medelstora bolag)
CONNECTSKANE.SE (Erbjuder mentorer, språngbrädor, kanaler till kapital och kontakter för Innovatörer och Entreprenörer)
TEKNOPOL (Hjälper entreprenörer att utveckla idéer och företag med högt kunskapsinnehåll och hög ekonomisk potential)

SVENSKA RISKKAPITALFÖRENINGEN (Obunden, ideell intresseförening för riskkapitalföretag och ett par tusen "affärsänglar")

SKAPA (Stiftelse som årligen anordnar stipendieutdelning till lovande uppfinningar i samband med Tekniska Mässan i Stockholm)
TEKNOSEED (Teknoseed is a leading provider of early stage venture capital, financing start-ups...)

UTBILDNING, INFORMATION
INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP  (NYHETSBREV KRING INNOVATIONSARBETE & ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE.)
THE FIND (Här hittar du över 320 miljoner olika produkter och vem som marknadsför dem)

IDEUM (Skola i Lidköping för utbildning av innovatörer. Ingår i CIEL)

CIEL (Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping, med Idéum-skolan)
HÖGSKOLAN I HALMSTAD (Utbildar utvecklingsingenjörer på högskolenivå)
CAMPUS HELSINGBORG (Filialen till Lunds Universitet i Helsingborg, gamla Tretorn)
IFS RÅDGIVNINGSCENTRUM SKÅNE (Stiftelse med företagsrådgivning, Malmö Tel. 040-10 26 90)
TRANSFER (Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare från näringslivet)
FOLKHÖGSKOLOR (Alla folkhögskolor i Sverige)
STARTA KOOPERATIV (Utveckling genom kooperativ samverkan)
KOOP UTVECKLING (Stiftelse för hjälp vid kooperativ-, förenings- och firmabildning i olika former)
NYFÖRETAGARCENTRUM (Utbildning och rådgivning för potentiella nyföretagare)

TIDNINGEN NY TEKNIK (Ingenjörernas veckotidning)

INGENJÖRSSAMFUNDET - ISF (Ger kurser, råd och förhandlingshjälp för "Arbetstagares uppfinningar", FinnUpp och Snilleblixtarna)

KUNGL. INGENIÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN - IVA (Central stiftelse för vetenskap och utveckling av Sveriges näringsliv)

TEKNISKA MUSEET (Museet där du upplever uppfinningar och teknikhistoriska utställningar)

STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN (Visar på design som konkurrensfaktor)

TEKNIKFÖRLAGET (Tidskriftsförlag i Halmstad som ger ut tidskrifterna Uppfinnaren-Konstruktören och Energimagasinet)

SVERIGES TELEVISION (Här finns inte minst SVT:s naturvetar- och teknikprogram)

"ENTREPRENÖRSKAP I VÄLFÄRDSSTATEN" (Nationalekonomisk forskning om entreprenörskap och ekonomi)

"BEHOVSBESKRIVNINGAR AV EFTERLYSTA PROBLEMLÖSNINGAR" (i samarbete med ALMI Innovation)

FÖRETAGARGUIDEN (Resultat av NUTEKs samarbete med andra organ för att hjälpa till med företagsstart, marknads- och affärsplaner m m)
SOLOFÖRETAGAREN (Informationssajt för 440.000 ensamföretagare i Sverige)
IDOIT (Fungerar som ett komplement till dagens kreativitetsbaserade utbildningar och näringslivsfrämjande verksamheter)
HOWSTUFFWORKS (Hemsida på engelska som på ett intressant sätt förklarar hur olika saker fungerar)
TANKE OCH KÄNSLA - TOK (Ett förbund som vill lyfta fram människans känslomässiga rikedom och humanistiska intressen)
ELECTROPEDIA (Översättningssajt för allt inom el och elektronik till och från flera europeiska språk)
HJÄRNKONTORET (SVT:s fantastiska naturvetar- och teknikprogram)
OM HUR ALLT FUNGERAR (How stuff works.com fick ett stort internationellt pris för sin upplysningsverksamhet)
UNGA SPEKULERAR (Här kan du skapa din egen framtidsvision utifrån teknikens möjligheter)
ELEVDATA (Alla "Snilleblixtar" borde jobba med Lego, maskiner, mekanik, energi, robotar och annat kul)
KREATIVUM (Exempel på ett av Sveriges många Science Centra)
INNOVATIONSDEPARTEMENTET.SE (Opinionsbildning och goda råd till uppfinnare från konstruktionskonsulten Ranold Ödmark)

LAG OCH RÄTT samt RÅDGIVARE i LICENS- och IPR-FRÅGOR
SVERIGES DOMSTOLAR (Portal för Domstolsverket och Sveriges domstolsväsen)
STOCKHOLMS TINGSRÄTT (Fleminggatan 14, 112 26 Sthlm. Avdelning 7 hanterar förekommande patentärenden. Se även www.dom.se/)
UPPLYSNINGSCENTRALEN AB (Bankernas gemensamma institution för kreditundersökning och -upplysning)
RÄTTSSTÖDSFONDEN - SRSF (Hjälpfond för uppfinnare och småföretagare efter väl befogad rättsprocess med negativt utfall)
RÄTTSBANKEN (Ständigt uppdaterad information om svensk rättspraxis och EU-rätt)
SVERIGES ADVOKATSAMFUND (Här hittar man över 4.300 statligt auktoriserade advokater med olika specialiteter)
JUSEK (Oberoende jurister i samverkan med civilekonomer, samhällsvetare, systemvetare och personalvetare)
SFIR - SVENSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD (Bevakar rättsfrågor kring patent och mönsterskydd i Sverige)
PATRAFEE (Hanterar betalningar av internationella immaterialrättigheter)
SEPAF.SE (Sajt som förmedlar intressant och aktuell information om immaterialrätt)
TESTAMENTSBANKEN (Institut för ökad säkerhet om att rätt testamente uppvisas vid bouppteckningen efter någons död)
LICENSING EXECUTIVES SOCIETY (LES - Internationell sammanslutning av experter och intressenter inom licensiering av IPR)
Licensing ExecutiveS Society - SCANDINAVIA (Nordisk förening inom LES för licens- och avtalsfrågor)
HEWAL (Företagsrådgivning och konsultation inom redovisning, juridik, marknadsföring, nya idéer och produkter m m)
AIPPI   (The World's leading non-government organisation for research into, and formulation of policy for, the law relating to the protection of intellectual property)

MÄKLARE, TEKNIKFÖRMEDLARE, HANDELSHUS

EXPORTRÅDET (Halvstatligt organ till främjande av export av varor och tjänster till ett fyrtiotal länder)

SVERIGES TEKNISKA ATTACHÉER - STATT (Hjälper till med teknikundersökningar mm i främmande länder)

SÄLJA OCH KÖPA FÖRETAG? (En bro från ägare till ägare) Några länkar: 
 Svensk Företagsförmedling        Länia Företagsförmedling AB        Bycompany Nordic AB

NÄRINGSLIVETS HUS SKÅNE NORDVÄST (Lotsar till affärsrådgivning, kapital, företagsstart m m)
MARKNADSFÖRENINGEN I HELSINGBORG (Forum för entreprenörer, reklammän, säljare och marknadsförare med rikt programutbud)
CONNECT (Stiftelse som kopplar samman riskkapital med innovationer och affärsidéer på High-Technivå)
INTERESTING.ORG (På interesting.org har vi som affärsidé att inspirera andra, och varandra, att få – och förverkliga – fler idéer)
FORSKARPATENT (Förmedlar patentskyddade forskningsresultat till exploaterande företag och entreprenörer)
INVENTUBE.COM (Internationell mötesplats på nätet för uppfinningar och patent)
FORTNOX WEBBSHOP (Förenklat verktyg för att prisbilligt öppna en butik på Internet för försäljning av nya produkter och idéer)
IRC - INNOVATION RELAY CENTER (EU-nätverk för tillväxt, finansierat av EU, NUTEK och Vinnova)
PATENTBANKEN  Presentera och sälj din idé/uppfinning via PATENTBANKEN  eller omvänt -
hitta investeringsobjekt, som bör kunna ge bra återbäring i framtiden!
INFOBROKER.DE (Mångsidigt tyskt företags- och handelsregister med gratistjänster kring affärer och händelsebaserad information)
FÖRETAGANDE.SE (Kostnadsfri mötesplats för dig som är företagare, blivande företagare eller entreprenör)
1000inventions (Marknadsplats för patent och licenser från IFIA, som består av uppfinnarföreningar i 100 länder)
BOLAGSPLATSEN.SE (För dig som vill sälja ditt företag eller projekt, köpa ett företag eller söker kapital och investeringsobjekt)
EBAY (Välkänd marknadsplats med varor och tjänster av alla de slag. Här länkas till platsen för patent och licenser)
SVENSK AFFÄRSFÖRMEDLING (Hjälper små och stora företag med anbud och upphandlingar på den offentliga marknaden)

© Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering/efterapning utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
 

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer och Firefox.   © webbdesigner Bertil Burström, 2015-07-27