UPPFINNARVÄRDEN

Startsida

Rådgivande artiklar

Lärorika praktikfall

Förslag och motioner

Uppfinningar till Salu

Uppfinnare att Hyra

Samverkan med andra

Externa länkar

UPPFINNARE, FORSKARE, PRODUKTUTVECKLARE
OCH PROTOTYPTILLVERKARE ATT ANLITA OCH HYRA

Uppfinnare har under årens lopp tagit fram åtskilliga uppfinningar och intressanta projekt. Många har redan kommersialiserats och saluförs på olika marknader. Andra goda idéer står inför sitt förverkligande. Många företag söker förnyelse både i sitt produktprogram och med sina processer och metoder. Duktiga uppfinnare kan i sådana fall göra stor nytta tack vare sin ovanliga kreativitet och förmåga till kombination av sina oftast breda kunskaper. VD eller företagets ägare rekommenderas därför ta kontakt med någon i listan nedan för att se om det finns förutsättningar till ett givande samarbete.
Här finns ett förslag till de Avtalsförutsättningar och rättsprinciper som lämpligen bör gälla mellan Bolaget och Uppfinnaren.
Om en uppfinning har patent- eller mönstersökts kan man utan risk demonstrera den för kunder och leverantörer eller allmänheten. Attraktiva uppfinningar bör skyddas med patent eller mönsterskydd i flera länder.

Se till att skriva ett genomtänkt och heltäckande avtal med seriösa företag och personer! Innan man skriver på något avtal bör man kontrollera personen/företaget i dennes hemkommun och på Internet etc, samt att den tänkta affärskontakten inte finns med på Svarta Listan

HEUREKA! HEUREKA! -
Jag har det! Jag har det!
Skulptur, brons
Bertil Burström

Presentera och sälj din idé/uppfinning (nästan gratis) via PATENTBANKEN
 
eller,
 hitta investeringsobjekt, som bör ge bra återbäring framledes!

 

 

UPPFINNARE, PRODUKTUTVECKLARE OCH IDÉSPRUTOR  ATT HYRA

Nedanstående kreativa uppfinnare står till förfogande för företag och enskilda som önskar få förslag på lösningar till relevanta tekniska problem. Samtliga är välmeriterade med flera patent bakom sig och med erfarenhet från flera olika branscher och verksamheter. Kontakta uppfinnaren direkt och diskutera uppgift, villkor och förutsättningar för ett samarbete!  Se förslag till Avtalsförutsättningar

 

Namn, bostadsort, telefon m m

Erfarenheter, kompetens och nyskapande insatser

Börje Andersson
Malmö
tel 040-54 86 64
info@tidymaker.se
Hemsida: www.tidymaker.se
Erfarenhet från fabrikation och finansiering av produkter för villa/hem-marknaden
Bertil Burström
Munka-Ljungby
tel 070-58 33 282
bertil@srsf.se

Hemsida: www.bertilsuppslag.eu
Över ett dussin patent på produkter inom olika teknikområden. Erfarenhet från idéframtagning hela vägen från idé till tillverkning och marknadsföring av färdig slutprodukt. Lämnar även rådgivning inom uppfinnarjuridikens område, avtal etc.
Borislav Simic
Kornhall Pl 1570, 440 33 Harestad
tel 0303-220 490
mobil 076-24 46 493

 
Välutbildad serbisk civilingenjör med konsulterfarenheter från stora svenska företag.
   

 

Det är viktigt för Sveriges framtid att goda idéer tas till vara och
kommer till nytta på rättvisa, kommersiella villkor!

Ansvarig skribent: Bertil Burström
© webbdesigner, 2015-07-27

© Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering/efterapning utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
 

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer