UPPFINNARVÄRDEN

Startsida

Rådgivande artiklar

Lärorika praktikfall

Förslag och motioner

Uppfinningar till Salu

Uppfinnare att Hyra

Samverkan med andra

Externa länkar

UPPFINNINGAR TILL SALU

Presentera och sälj din idé/uppfinning via PATENTBANKEN
 
eller hitta investeringsobjekt, som kan ge bra utdelning i en nära framtid!

Uppfinnare har under årens lopp tagit fram åtskilliga uppfinningar och intressanta projekt. Många har redan kommersialiserats och saluförs på olika marknader. Andra goda idéer står inför sitt förverkligande. Om uppfinningarna har skyddats genom patent, mönster- eller varumärkesskydd kan de utan hinder demonstreras för allmänheten.
De entreprenörer och exploatörer som är intresserade kan måhända efter en förhandlingsöverenskommelse gå in som delägare eller licenstagare eller kan man rentav köpa patentet i ett för allt.
Nedanstående idéer och uppfinningar har i allmänhet skyddats med patent eller mönsterskydd i flera länder.
Ta gärna kontakt med upphovsmannen för att få fler upplysningar för att sedan studera och testa tillgängliga prototyper och provexemplar.
 


Se till att du skriver ett genomtänkt och heltäckande avtal med ett seriöst företag! Innan du skriver på något avtal - kontrollera personen/företaget bakom de fagra löftena i dennes hemkommun och på Internet etc, samt att den tänkta affärskontakten inte finns med på Svarta Listan

HEUREKA! HEUREKA! -
Jag har det! Jag har det!
Skulptur, brons
Bertil Burström

 

UPPFINNINGAR, PROJEKT, PATENT OCH PRODUKTER  TILL SALU
 

PROJEKTNAMN
HANDELSNAMN
BESKRIVNING PROJEKTÄGARE
UPPFINNARE/DESIGNER
TIDYMAKER
Se bilder på www.tidymaker.se

Världens första och enda hänganordning som klarar att på enklaste sätt hänga upp allting oavsett form i garage, lager, förråd etc.

Börje Andersson
Malmö   tel 040-22 11 11
info@tidymaker.se

MUS- OCH RÅTTFÄLLA
"Lockar med två beten"
"Fångad och oskadliggjord"
"Lätt att tömma och ladda" "Lätt att byta bete"
Förmodligen världens bästa och elegantaste mus-och råttfälla. Laddas/töms med en hand. Missar aldrig. Extremt lågbyggd. Ofarlig för småbarn, husdjur och fåglar. Resurssnål. Patenterad. Bertil Burström
Munka-Ljungby 
tel 070 58 33 282
bertil@srsf.se

Hemsida: www.bertilsuppslag.eu
ÖVERSVÄMNINGSSKYDD/
BRANDSPRIDNINGSSPÄRR
i avloppsrör och ventilationsledningar
Fullt öppen respektive absolut tät mot backströmning. Genialt enkel och prisbillig konstruktion. Patent beviljat. Bertil Burström
Munka-Ljungby 
tel 070 58 33 282
bertil@srsf.se

Hemsida: www.bertilsuppslag.eu

LILIAN DESIGN
MAX

Formgivna inredningsdetaljer såsom stolar, klädhängare, ljushållare m m

Lilian Isberg
Helsingborg  tel. 042-21 08 77
lilian.isberg@comhem.se

MATERIALHANTERING

Transportband som vertikalt och i alla riktningar kan hämta, förflytta och lossa de flesta bulkvaror.

Torsten Loodberg,
Nyhamnsläge, Höganäs
042-22 63 01

 

Presentera och sälj din idé/uppfinning via PATENTBANKEN  eller omvänt -
 hitta investeringsobjekt, som bör ge bra återbäring framledes!

Det är viktigt för Sveriges framtid att goda idéer tas till vara och
kommer till nytta på rättvisa, kommersiella villkor!

© webbdesigner, 2014-03-20

© Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering/efterapning utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
 

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer